USLOVI KORIŠĆENJA

 

USLOVI KORIŠĆENJA

PRODAJA ULAZNICA PREKO DISTRIBUTERSKE MREŽE TICKET VISION

 

VAŽNA INFORMACIJA!

 

TICKET VISION doo Beograd nije organizator ponuđenih događaja.

Događaj vodi organizator, koji izdaje ulaznice.

TICKET VISION doo deluje isključivo kao distributer za prodaju ulaznica u ime organizatora i stoga ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa organizacijom događaja i / ili njegovog održavanja te zbog toga nije odgovoran za povraćaj novca.

 

KUPOVINA ULAZNICA

Kupovina ulaznica na prodajnim mestima Ticket Vision-a

Definicija ”Prodajno mesto Ticket Vision-a”: Pod prodajnim mestom Ticket Vision-a se podrazumevaju sopstvena prodajna mesta Ticket Vision-a, Internet prodavnica www.tickets.rs i prodajna mesta partnera.

Kupovina ulaznica na prodajnim mestima Ticket Vision-a i prodajnim mestima Partnera:

Ulaznice je moguće kupiti na prodajnim mestima Ticket Vision-a i njegovih Partnera. Ulaznice za događaje se štampaju i po isplati cene se izdaju kupcu.

Kupovina ulaznica preko prodajnih mesta Ticket Vision-a je obavezujuća i ne može biti otkazana ili izmenjena u smislu odredbe iz člana 36 stav 1 tačka 13) Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021). U skladu sa odredbama 26. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 88/2021) kupac izričito izjavljuje da je obavešten da ne može da koristi pravo na odustanak od ugovora.

Kupovina ulaznica na Internet prodavnici www.tickets.rs

Kupovina ulaznica preko Internet prodavnice www.tickets.rs je obavezujuća i ne može biti otkazana ili izmenjena u smislu odredbe iz člana 36. stav 1 tačka 13) Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021).U skladu sa odredbama 26.. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 88/2021) kupac izričito izjavljuje da je obavešten da ne može da koristi pravo na odustanak od ugovora.

Kada izvršite porudžbinu na ovoj Internet prodavnici www.tickets.rs, izjavljujete da imate više od 18 godina i da imate poslovnu sposobnost za zaključenje ovog pravnog posla.

Za kupovinu ulaznica preko Internet prodavnice www.tickets.rspratite sledeće korake:

korak 1 - biranje dogadjaja i ulaznica prema cenovnoj kategoriji;

korak 2 – biranje načina isporuke i načina plaćanja;

korak 3 – upisivanje ličnih podataka i prihvatanje opštih uslova;

korak 4 – plaćanje;

korak 5 – potvrda porudžbine.

 

PLAĆANJE ULAZNICA

Ulaznice kupljene na prodajnim mestima Ticket Vision-a mogu se platiti u gotovom ili platnim karticama.

Ulaznice kupljene putem Internet prodavnice www.tickets.rsmogu se platiti platnom karticom.

Svaka ulaznica postaje važeća nakon celokupne uplate cene ulaznica i troškova servisa prikazanih prilikom kupovine. PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

 

NAČINI ISPORUKE

E-TICKET(Print@home):

Vaše PDF ulaznice će biti poslate na email. Takođe, Vaše PDF ulaznice možete preuzeti na sajtu, odmah nakon naručivanja, na poslednjoj stranici kupovine. Pažljivo čuvajte ulaznice nakon štampanja i odštampane ulaznice donesite na događaj.

VAUČER (KOD):

Vaučer nije ulaznica! Vaše ulaznice možete preuzeti pomoću jedinstvenog vaučer koda, koji dobijate nakon završetka online kupovine. Ulaznice se mogu preuzeti nakon kupovine na glavnim Ticket Vision blagajnama (Ušće Shopping Center, Bilet Centar i Dom omladine Beograda), kao i na dan događaja na mestu održavanja, minimum dva sata pre početka događaja.

 

Opšti uslovi prihvatanja platnih kartica:

Provajder online prodaje ulaznica je:


Naziv pravnog lica: DRUŠTVO ZA ELEKTRONSKO ŠTAMPANJE, DISTRIBUCIJU I PRODAJU ULAZNICA TICKET VISION DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Adresa: Vajara Đoke Jovanovića 12, 11000 Beograd
Matični broj:20102446, PIB:104159848;

 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.Hvala Vam na razumevanju.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Ticket Vision je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC I Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

VRAĆANJE / ZAMENA ULAZNICA:

PRAVO NA VRAĆANJE ULAZNICA

Pravo na vraćanje ulaznica kupac ulaznice ima samo u sledećim slučajevima:

- otkazivanje događaja;

- odlaganje događaja na rok duži od 120 dana od dana planiranog održavanja događaja;

- u slučaju odlaganja događaja zbog nastupanja više sile koja traje duže od 180 dana od dana planiranog održavanja događaja;

U slučajevima navedenim u prethodnom stavu, ulaznica će biti stornirana, a novac vraćen kupcu na tekući račun ili preko VISA, EC/MC I Maestro metoda plaćanja,

U slučaju povraćaja novca, kupcu će biti vraćen iznos cene ulaznice, bez servisnih troškova.

U slučaju otkazivanja, odlaganja ili drugih promena programa, neće biti izvršen povraćaj novca za zavisne troškove (npr. prevoz, hotelski smeštaj, troškovi isporuke itd.).

VIŠA SILA

U slučaju da Organizator događaja nije u stanju da ispuni svoje obaveze zbog rata, pobune, terorističkih akata, štrajkova, nesreća, požara, blokade, poplave, odluke ili akcije epidemiološke vlasti, prirodne katastrofe, teškog poremećaja u snabdevanju energijom ili bilo čega drugog, iz razloga koji je van njegove moći i kontrole, Organizator neće biti odgovoran za gubitak ili štetu nastalu ovim događanjima. Ako je događaj otkazan ili odložen zbog gore navedenih okolnosti, Ticket Vision će o tome obavestiti kupce što je pre moguće putem web site-a www.tickets.rs.

Za vreme trajanja više sile miruju obaveze ugovornih strana.

U slučaju da viša sila traje duže od 180 dana od planiranog dana održavanja događaja, kupac ulaznice ima pravo na vraćanje ulaznice i povraćaj novca.

OBAVEZA VRAĆANJA NOVCA

Ticket Vision nije organizator ponuđenih događanja. Događaj organizuje, vodi i realizuje organizator, koji takođe izdaje ulaznice.

Ticket Vision deluje samo kao distributer za prodaju ulaznica u ime organizatora i stoga ne snosi nikakvu odgovornost u vezi organizacije događaja i / ili njegovog održavanja te zbog toga nije odgovoran za povrat novaca.

OBAVEZA VRAĆANJE NOVCA U SLUČAJU ODLAGANJA DOGAĐAJA NA ROK DUŽI OD 120 DANA OD DANA PLANIRANOG ODRŽAVANJA DOGAĐAJA;


U slučaju odlaganja događaja na rok duži od 120 dana od dana planiranog održavanja događaja, organizator se obavezuje da izvršii povraćaj novca, i to iznos cene ulaznice, umanjen za sve dodatne troškove (troškovi dostave, usluge, itd.).

Organizator će izvršiti vraćanje novca kupcu na tekući račun kupca ili na prodajnom mestu gde su ulaznice kupljene, pod uslovom da je organizator obezbedio novčana sredstva i preneo ih Ticket Vision-u, u roku od 60 dana od dana planiranog održavanja događaja i ukoliko je Kupac podneo zahtev za vraćanje novca.

OBAVEZA VRAĆANJA NOVCA U SLUČAJU ODLAGANJA DOGAĐAJA ZBOG VIŠE SILE

U slučaju otkazivanja događaja ili odlaganja događaja zbog više sile Organizator se obavezuje da izvršii povraćaj novca, i to iznos cene ulaznice, umanjen za sve dodatne troškove (troškovi dostave, usluge, itd.) u roku od 240 dana od dana planiranog održavanja događaja (obaveze miruju u periodu od 180 dana od dana planiranog održavanja događaja u slučaju postojanja i trajanja više sile).

Organizator će izvršiti vraćanje novca kupcu na tekući račun kupca ili na prodajnom mestu gde su ulaznice kupljene, pod uslovom da je organizator obezbedio novčana sredstva i preneo ih Ticket Vision-u, i to u roku od 240 dana od dana planiranog održavanja događaja i ukoliko je Kupac podneo zahtev za vraćanje novca.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI TICKET VISION-a

Ticket vision ima obavezu vraćanja novca kupcima karata jedino u sledećim slučajevima:

- da novac koji je naplatio u ime organizatora nije preneo tom organizatoru;

- da je organizator preneo sredstva Ticket Vision-u sa namenom vraćanja novca kupcima ulaznica;

Napominjemo da Ticket vision svakog petka prenosi novac koji je u ime Organizatora primio u prethodnih 7 dana.

ZAMENA ULAZNICA ZA DRUGE DOGAĐAJE

Pravo na zamenu ulaznica tako što ulaznicu za odloženi ili otkazani događaj menja za ulaznicu za drugi događaj iz ponude Ticket Vision-a, kupac ulaznice ima samo u sledećim slučajevima:

- otkazivanje događaja;

- odlaganje događaja na rok duži od 120 dana od dana planiranog održavanja događaja;

Kupac prilikom zamene ulaznice ima obavezu da izvrši eventualnu doplatu cene ulaznice prema obračunu Ticket Vision-a a zamena ulaznice se može izvršiti nakon uplate razlike u cene u celosti.

U slučaju da je cena ulaznice za drugi događaj niža od cene za otkazani ili odloženi događaj, Organizator će izvršiti vraćanje novca kupcu na tekući račun kupca ili na prodajnom mestu gde su ulaznice kupljene, pod uslovom da je organizator obezbedio novčana sredstva i preneo ih Ticket Vision-u, u roku od 60 dana od dana planiranog održavanja događaja.

 

Za sve informacije u vezi otkazivanja, odlaganja ili premeštanja događaja, kao i u vezi zamene ili povrata ulaznica, kontakt mejl adresa je: kontakt@tickets.rs

DATA PROTECTION

U ime Ticket Vision-a, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni uTicket Vision-u (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korisnik prihvata da lični podaci mogu biti elektronski obrađeni od straneTicket Vision-a za potrebe izvršenja usluge. U skladu s pravnim odredbama, korisnik prihvata da se njegovi podaci proslede partnerskim firmama (kompanijama kćerkama ili poslovnicama) kao i organizatorima pojedinih dogadjaja za koje su ulaznice kupljene. Politika privatnosti

 

LIVE STREAM / VIDEO ON DEMAND

“Ticket Vision“ će, prema svom dugogodišnjem iskustvu u radu pronaći i registrovati nalog kod odgovarajuće kompanije koja poseduje adekvatne tehničke mogućnosti i podršku za emitovanje uživo (live streaming) odnosno skladištenje iste na VoD serverima i reprizno emitovanje u dogovorenim terminima. Kupovinom pristupnog koda/ulaznice, kupac prihvata i registraciju putem zvaničnog sajta Ticket Vision-a (www.tickets.rs) i izborom sadržaja, dobijaju pristup linku koji omogućava kupcu gledanje sadržaja uživo (live stream) ili Vod (video on demand). Broj pristupnih KOD-ova/ulaznica za pristup linku određuje Organizator. Cenu pristupnog koda/ulaznice za svaki sadržaj određuje Organizator.

Ticket Vision ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajem koji se emituje (kvalitet snimka, autorska prava, lik i delo izvođača).

OBAVEŠTENJE


U cilju zaštite od zloupotrebe,Ticket Visionu određenim okolnostima (ukoliko se transakcija pri proveri pokaže kao sumnjiva) može zahtevati od kupca dodatne podatke – sken platne kartice sa vidljive četiri poslednje cifre. Ukoliko ne prihvatate gore navedene uslove poslovanja, možete zatražiti povrat sredstava koja će biti vraćena na račun sa koga je izvršeno plaćanje.

 

FISKALNI RAČUN

Kupac je saglasan da elektronski fiskalni račun dobije u zasebnom e-mailu na adresu koja je uneta prilikom kupovine ulaznica. Na fiskalnom računu iskazan je hiperlink za verifikaciju, kojem se može pristupiti preko svih uređaja koji imaju pristup internetu.

 

VANSUDAKO REŠAVANJE SPOROVA

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
- u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
- za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
- na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
- na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
- u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

SUDSKA NADLEŽNOST


Za sve sporove koji ne mogu biti rešeni sporazumom, nadležan je sud u Beogradu.

 

Verzija 2.1

 

Prijavite se na naš newsletter!

Budite prvi koji će dobiti infromacije u vezi svih najboljih predstojećih događaja. Klikom na dugme "PRIJAVA", korisnik je saglasan sa Ticket Vision newsletter pravilima privatnosti.

Upozorenje! Vreme će uskoro isteći!
Preostalo vreme:
00:00

ulaznica(e) u korpi

ukupno:


Rok je istekao. Molimo, ponovo stavite stavke u korpu.


Dragi korisniče,

Ovaj sajt koristi kolačiće za poboljšanje korisničkog iskustva. Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje kolačića. Politika privatnosti

Prihvati